Zaoberáme sa vypracovaním vlhkostných posudkov za účelom zistenia príčin a spôsob zamedzenia vlhnutiu stavby.

Vlhnutie stavby predstavuje problém, ktorý ovplyvňuje konštrukčné a užívacie vlastnosti stavby.

Návrh účinného spôsobu sanácie možno realizovať iba na základe kvalitne prevedeného prieskumu stavby. Prieskum je najdôležitejšou fázou celého procesu rozhodovania a spôsobu prevedenia sanácie. Návrh sanačných opatrení musí smerovať k odstráneniu príčin vlhnutia muriva.

Náš odborný vlhkostný posudok stavby zahŕňa:

Stavebno-historický prieskum stavby

Stavebno-technický prieskum stavby

Stavebno-fyzikálny prieskum stavby

Zistenie stavu zavlhnutia stavby

Zistenie stavu zasolenia stavby

Návrh riešenia sanácie stavby

*Odborný posudok zavlhnutia stavby je vypracovaný autorizovaným inžinierom pozemných stavieb z. č. 236/2020 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch.

MÁTE OTÁZKY? NAPÍŠTE NÁM.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás pre vypracovanie vlhkostného posudku:

ELCOP, s.r.o.
Piesková 1153/14, 949 01 Nitra
Ing. Anton Liška
Tel.: 0907 826 993